Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ КНЕУ

Четвер, 23.03.2023

Студентська академічна рада (САР) є органом студентського самоврядування, утвореним з метою сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу. САР є зв’язною ланкою між студентами та викладачами для того, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес. Варто зазначити, що Студентська академічна рада представляє інтереси усієї студентської громади, членом якої Ви стаєте, вступаючи до лав студентства. САР не займається питаннями організації дозвілля студентів. На неї покладена особлива відповідальність – представлення, забезпечення та захист прав та інтересів студентів стосовно організації навчально-виховного процесу. 

Метою діяльності САР є підвищення рівня відповідальності та самоорганізації студентського колективу, активна участь студентів у процесах і заходах, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців для національної економіки України; забезпечення участі студентів в управлінні Університетом та реалізації положень «Болонського процесу»; сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу. В організації функціонують чотири комісії: комісія з питань підвищення якості освіти; комісія з питань співпраці з факультетами та кафедрами в організації навчального процесу; комісія з питань моніторингу навчального процесу; комісія з навчальної етики та виховної роботи. Ми пишаємося своїми успіхами у цих напрямах роботи.

САР сприяє введенню новітніх освітніх технологій в університеті, організовує безкоштовні зустрічі, майстер-класи, тренінги з представниками бізнесу та відомими економістами, політиками, громадськими діячами, сприяє відповідному проведенню екзаменів та апеляцій, їх прозорості, слідкує за виконанням студентами внутрішнього розпорядку, впроваджує Кодекс честі студента, положення про старосту, організовує та проводить заходи Дебатного клубу, клубу політичних дискусій КНЕУ, сприяє створенню доброзичливих та партнерських взаємовідносин між студентами та викладачами та організації заходів щодо різнобічного розвитку студентів.

Вагоме місце в роботі Студентської академічної ради займає  проведення   моніторингів, анкетування та опитувань студентів. Адже без думки студентів, побажань та їх бачення різного роду навчальних проблем, робота САР не буде ефективною.

Звичайно, що Студентська академічна рада стоїть на сторожі інтересів студентства. В університеті практикується досвід звернення студентів із письмовими заявами з різних питань із проханням втручання, сприяння САР.

Слід відмітити, що на Студентську академічну раду покладається особлива відповідальність – накази про відрахування, поновлення та переведення студентів обов’язково погоджуються із САР. Для прийняття правильного рішення, чи підписати наказ, у САР в кінці семестру збирається спеціальна комісія з питань відрахування, поновлення та переведення, яка детально розглядає питання по кожному студенту. Також САР бере участь у роботі стипендіальних комісій.

Сьогодні Студентська академічна рада виходить на новий рівень. Ми маємо договори про співпрацю і втілюємо її в життя з іншими ВНЗ України, ведемо переговори з провідними компаніями задля надання практичних навичок нашим студентам і майбутнього їх працевлаштування. Попереду ще багато цікавих проектів. Хоча Студентська академічна рада ще надзвичайно молодий орган студентського самоврядування, в якого величезні перспективи, вона впевнено крокує вперед, реалізуючи ті завдання, які поставлені перед нею як провідною самоврядною організацією університету.